Prize Jack


Svaki korisnik koji se pretplati dobija neograničeni pristup platformi i može da uživa u sadržaju na stranici non-stop. Naši klijenti mogu da izaberu preko 100 zabavnih igara. Garantujemo vam interfejs koji je prilagođen korisniku i sadržaj bez reklama koji ne zahteva instalaciju HTML5. Štaviše, igre na platformi Prizejack osmišljene su tako da ispune očekivanja raznih vrsta korisnika. Nudimo više od 7 žanrova kežual igara. Na taj način svako može da pronađe nešto za sebe. To su samo neke od prednosti naše platforme.

OTKRIJTE NAJNOVIJE I NAJUZBUDLJIVIJE IGRE !

IGRAJTE KVIZ I OSVOJITE SJAJNE NAGRADE!

Prizejack nije samo neverovatan gejming portal, već i kviz. Svi pretplaćeni korisnici imaju šansu da osvoje sjajne nagrade dokle god im traje pretplata. Nakon uspešno izvršene pretplate, svaki korisnik će dobiti SMS sa linkom do kviza. Svake nedelje korisnik može da odgovori na 10 pitanja (iz pop kulture, muzike, istorije, geografije), a svaki tačan odgovor na pitanje korisniku donosi 5 poena. Stupićemo u kontakt sa pobednikom i poslati mu osvojenu nagradu.

Opšti uslovi i odredbe

Član 1. Prava i odgovornosti

Uslovi i odredbe pomenuti na veb sajtu („Promotivni uslovi i odredbe“ i „Uslovi i odredbe akcije“), kao i Opšti uslovi i odredbe ispod se odnose i obrazuju deo svih ponuda za digitalne i druge usluge koje na mreži nudi kompanija MyPengo Mobile BV preko mrežnih operatera mobilne komunikacije („Operater“), sa kojima je krajnji korisnik zaključio pretplatu („Mobilna pretplata“) (čak i ako usluge nisu opisane, ili nisu opisane detaljno u daljem tekstu, u ovim uslovima i odredbama). Digitalne i druge usluge koje na mreži pruža kompanija MyPengo Mobile BV uključuju igrice, tekstualne poruke, datoteke sa zvukom i/ili slikama i/ili slične usluge („Usluge sadržaja“) koje se dostavljaju preko mreže Operatera, između ostalog preko Usluga kratkih poruka („SMS“), Opšteg paketnog prenosa podataka radio vezom („GPRS“) i/ili Usluga treće generacije („3G“). Preko NTH kao pružaoca plaćanja.

Član 2. – Promena cena i proizvoda

2.1 Postojeći krajnji korisnici biće obavešteni SMS-om nedelju dana pre sprovođenja korekcije cene. Ukoliko krajnji korisnici nastave da koriste usluge kompanije MyPengo Mobile BV ili se registruju nakon datuma od kojeg će biti uvedena korekcije cene, smatraće se da prihvataju korekciju cene. MyPengo Mobile BV zadržava pravo da uvek ima pravo da sprovede korekciju cene posle postavljanja obaveštenja na veb sajtu.
2.2 MyPengo Mobile BV zadržava pravo da zameni bilo koji proizvod ekvavilentnim alternativnim proizvodom bez prethodne najave.

Član 3. – Troškovi

3.1 Ponude ili kvote pomenute u oglasima ili na www.Prizejack.com („Veb sajt“) su neobavezujuće, osim ako to izričito nije navedeno drugačije ponudom u pisanoj formi.
3.2 Operater će naplatiti troškove ili će u slučaju pripejd pretlate umanjiti iznos kredita krajnjeg korisnika. Krajnji korisnik daje izričitu dozvolu za tu svrhu i garantuje da se Troškovi mogu naplatiti.
3.3 Troškovi se mogu zadužiti za svaku poruku koja je poslata ili primljena, u zavisnosti od tipa poruke i/ili načina plaćanja. Standardni troškovi za slanje SMS-a (tj. tekstualnih poruka) kao što je navedeno od strane operatera primenjuju se na sve poslate i primljene poruke. Jednokratna naknada za registraciju se takođe može primeniti. Više informacija o tarifama i načinima plaćanja za korišćenje usluge u određenoj zemlji se može naći pod ČPP i/ili Uslovima i odredbama korišćenja.

4Član 4. – Isporuka usluge sadržaja

Usluga sadržaja se potražuje od kompanije MyPengo Mobile BV a krajnjem korisniku je dostavlja usluga i mreža Operatera.

Član 5. – Raskid i otkaz ugovora

Kako bi odustao, Korisnik šalje SMS sadržaja STOP na broj [SHORTCODE]. Standardna cena SMS MO za krajnjeg korisnika u mreži operatera, uključujuči PDV (MTS 3,60 RSD, Telenor 3,60 RSD, VIP 3,60 RSD)

Član 6. – Intelektualna svojina

6.1 Osim ako nije drugačije naznačeno u ovim Opštim uslovima i odredbama, sva autorska prava, patent, žig, crtež, model i/ili druga prava intelektualne svojine se odnose na usluge sadržaja i/ili veb sajta kompanije MyPengo Mobile BV , njenih dobavljača ili drugih strana koji polažu pravo na njih.
6.2 MyPengo Mobile BV daje krajnjem korisniku ograničeno, neekskluzivno, neprenosivo i porecivo pravo korišćenja, preuzimanja, primanja i/ili konsultovanja usluga sadržaja.
6.3 Osim ako MyPengo Mobile BV izričito ne naznači drugačije, krajnjem korisniku nije dozvoljeno da umnožava, menja, pokreće, prenosi, distribuira, prodaje, koristi za izvedene proizvode, ili na bilo koji drugi način koristi preuzete ili primljene usluge sadržaja, bez prethodne pismene saglasnosti za tu svrhu.
6.4 Krajnji korisnik jemči kompaniji MyPengo Mobile BV i njenim službenicima, menadžemntu, dobavljačima i pružaocu informacija trećih strana da neće doći do oštećenja i rizika i prihvata odgovornost prema kompaniji MyPengo Mobile BV i njenim službenicima, menadžemntu, dobavljačima i pružaocima informacija trećih strana za posledice ili povredu prava intelektualne svojine kompanije MyPengo Mobile BV ili trećih strana, kršenja ovih Opštih uslova i odredbi koji proističu iz neovlašćenog korišćenja naših usluga ili ponašanja.

Član 7. – Obrada podataka i privatnost

7.1 MyPengo Mobile BV zadržava pravo da koristi sve podatke krajnjeg korisnika (broj mobilnog telefona, adresu e-pošte, itd.) za dodatne promotivne svrhe.
7.2 MyPengo Mobile BV prikuplja i obrađuje (tj. između ostalog, prikuplja, čuva, konsultuje, pruža trećim stranama, klasifikuje i povezuje) određene lične podatke i podatke o saobraćaju na internetu krajnjeg korisnika.
7.3 MyPengo Mobile BV će samo obraditi podatke krajnjeg korisnika u skladu sa svojom politikom privatnosti, koja se može videti i preuzeti sa Veb sajta. MyPengo Mobile BV poštuje relevantne zakone i propise o privatnosti u tom smislu, kao međunarodna kompanija, budući da MyPengo Mobile BV i njene kompanije filijale rade sve više van granica jedne zemlje.

Član 8. – Ograničenje odgovornosti

8.1. Krajnji korisnik snosi rizik za korišćenje usluga sadržaja i Veb sajta MyPengo Mobile BV. MyPengo Mobile BV teži ka nesmetanom korišćenju usluga sadržaja. MyPengo Mobile BV ne može garantovati da će usluge sadržaja zadovoljiti zahteve krajnjeg korisnika ili da će preuzimanje, primanje i/ili konsultovanje usluga sadržaja ostati nesmetano ili bez greške.
8.2 Krajnji korisnik priznaje u vezi sa mobilnim telekomunikacionim uslugama da sposobnost za uspostavljanje veze, održavanje veze i kvalitet veze nisu isti ili adekvatni u svakom vremenu i na svakom mestu i da na usluge sadržaja mogu negativno uticati ili one mogu biti privremeno nedostupne zbog smetnji prouzrokovanih fizičkim faktorima (tunelima, planinama, zgradama i slično), prilagođavanjem ili održavanjem mreže Operatera.
8.3 Ukoliko krajnji korisnik nije u mogućnosti da uživa u nesmetanom korišćenju usluga sadržaja u bilo koje vreme, time on/ona ne polaže pravo na smanjenje cene za usluge sadržaja ili povraćaj već uplaćenih iznosa.
8.4 MyPengo Mobile BV nikada neće snositi odgovornost za oštećenje, kao što je ali ne ograničavajući se na zaražavanje ili oštećenje hardvera i/ili softvera krajnjeg korisnika, kao rezultat pristupa Veb sajtu ili korišćenja usluga sadržaja, uključujući preuzimanje sadržaja i hardver i softver neophodan za uspostavljanje veze. Krajnji korisnik mora prezuzeti svoje sopstvene mere u cilju izbegavanja takvih incidenata.
8.5 Ukoliko MyPengo Mobile BV ipak snosi odgovornost za davanje nadoknade krajnjem korisniku, iz bilo kog razloga, naknada nikada neće premašiti iznos računa za usluge sadržaja koji je prouzrokovao štetu.
8.6 Sadžaj Veb sajta je sastavljen sa najvećom pažnjom. Međutim, MyPengo Mobile BV ne može dati bilo kakve garancije u pogledu prirode, tačnosti ili sadržaja tih informacija. MyPengo Mobile BV ne snosi odgovornost za bilo koje greške, netačnosti, nerazumevanje, zakašnjenje ili nejasan prenos narudžbina i izjava zbog upotrebe interneta, ili za posledice informacione tačke u pitanju.

Član 9. – Obeštećenje

Krajnji korisnik ne sme slati kompaniji MyPengo Mobile BV bilo koje poruke koje su zaražene i/ili oštećene, nezakonite, štetne, preteće, vulgarne, odbojne, koje narušavaju privatnost ili koje su nepoželjne na bilo koji drugi način i mora obeštetiti kompaniju MyPengo Mobile BV za svaku direktnu ili posledičnu štetu prouzrokovanu slanjem takvih poruka.

Član 10.– Narudžbine usluga

Krajnji korisnik mora imati najmanje 18 godina. Ukoliko vi niste odgovorni za plaćanje računa za mobilni telefon ili ste mlađi od 18 godina, zahtevamo saglasnost strane koja plaća račun za mobilni telefon (vaš roditelj, staratelj, poslodavac, itd) pre nego što se registrujete i/ili učestvujete u usluzi. Registrovanjem i/ili učešćem u usluzi, MyPengo Mobile BV podrazumeva da je krajnji korisnik dobio potrebnu saglasnost, sporazum ili odobrenje osobe koja plaća mobilni račun, staratelja, roditelja, itd.

Član 11. – Važeći zakoni

11.1 Zakon zemlje u kojoj se kampanja sprovodi je važeći zakon, te korišćenje usluga sadržaja, ugovor i veb sajt podležu ovim zakonima. Neuspeh kompanije MyPengo Mobile BV da primeni ili sprovodi prava ili klauzulu Opštih uslova i odredbi neće činiti osnov za ukidanje ovih prava ili klauzula. Ukoliko nadležni okružni sud smatra klauzulu u Opštim uslovima i odredbama nevažećom, stranke se slažu da okružni sud mora pokušati da omogući sprovođenje namere strana kao što je navedeno u klauzulama, ukoliko je to dozvoljeno zakonom, a ostale klauzule Opštih uslova i odredbi će u potpunosti ostati na snazi.
11.2 Za rešavanje bilo kog i svih sporova je isključivo nadležnan sud u Amsterdamu.

Član 12. – Izmene i dopune

MyPengo Mobile BV može s vremena na vreme izmeniti ove Opšte uslove i odredbe. Krajnji korisnici će biti informisani o izmenama i dopunama porukom na veb sajtu. Ove izmene i dopune će se smatrati prihvaćenim ukoliko krajnji korisnici nastave da koriste ili preuzimaju usluge kompanije MyPengo Mobile BV nakon datuma naznačenog za njihovo uvođenje. Ovi Opšti uslovi i odredbe se mogu tražiti od kompanije MyPengo Mobile BV u bilo koje vreme. MyPengo Mobile BV ima registrovano sedište u Almere-u registrovana pod PDV broj NL807495207B01. Kontakt: prizejack.rs@silverlines.infoi 0214892637.

Politika privatnosti:

Uzimajući u obzir naše usluge, beležimo lične podatke kupaca, učesnika i posetilaca na našem veb-sajtu/našim veb-sajtovima MyPengo Mobile BV snosi odgovornost za skladištenje i obradu ovih ličnih podataka. Molimo vas da pažljivo pročitate ovu politiku privatnosti.vada pažljivo pročitate ovu politiku privatnosti.

MyPengo Mobile BV veoma posvećeno štiti privatnost svojih klijenata i posetilaca veb-sajtova. Lične podatke zato brižljivo skladištimo, obrađujemo i obezbeđujemo. MyPengo Mobile BV u potpunosti poštuje sve obaveze koje proističu iz Opšte regulative o zaštiti podataka (Regulativa (EU) 2016/679) i drugih zakonskih akata o privatnosti. MyPengo Mobile BV se nalazi u MyPengo Markerkant 1310, 1314 AN Almere The Netherlands sa registracionim brojem NL807495207B01

Lični podaci

Kada posećujete naš(e) veb-sajt(ove) ili kada se registrujete za učešće u nekoj od naših promotivnih kampanja, za (mobilnu) uslugu, za bilten ili ako ste već učesnik na našem servisu, vaše lične podatke registrujemo tek pošto ste dali specifičan i informisan pristanak za to posredstvom jasnog i potvrdnog prihvatanja.
Lični podaci koje skladištimo i obrađujemo su:
• datumi registracije i odjave;
• e-pošta
• broj telefona
• podaci o uređaju
• IP adrese i vremenske oznake;
• Sajtovi na kojima ste bili neposredno pre nego što ste ušli na naš sajt (takozvani uputni-url);
• Informacije koje svojevoljno unesete na našem sajtu.Ove podatke koristimo za sledeće namene:
• da poboljšamo naše usluge;
• da obradimo moguće učestvovanje u takmičenjima, promocijama i drugim događanjima;
• da vam pružimo informacije o novim proizvodima i uslugama;
• da pružimo informacije trećim licima kako bi mogli da vam daju ponude i dodatne informacije putem telefona i e-pošte, osim ako niste odbili ove načine komunikacije

Vaši lični (kontakt) podaci mogu biti ustupljeni kompanijama koje pripadaju istoj grupi kao i kompanija MyPengo Mobile BV, kao i njenim sponzorima i poslovnim partnerima. Ove strane vam isto tako mogu slati informacije o grupnim popustima ili drugim ponudama. Vaše podatke zadržavamo onoliko dugo koliko želite da vam pružamo informacije o novim proizvodima i uslugama.

Vaša adresa e-pošte

Vaša adresa e-pošte može biti upotrebljena da biste bili (bolje) informisani o različitim ponudama, cenama, uštedama i grupnim popustima. Vaša adresa e-pošte se ponekad može iskoristiti da biste bili obavešteni o ponudama i različitim vrstama kampanja drugih kompanija. Takve kompanije su unapred pažljivo odabrane.

Vaš broj mobilnog telefona

Vaš broj (mobilnog) telefona može biti upotrebljen da vam se prikažu i ponude neke usluge i da se zaključe i izvrše sporazumi. Ukoliko ste naveli da ste zainteresovani, možemo takođe da vaš broj mobilnog telefona upotrebimo za komunikaciju sa vama i da vas redovno obaveštavamo o (novim) proizvodima i uslugama.

Sesije pretraživača i IP adresa

Koristimo IP adresu vašeg računara. IP adresa je broj koji je automatski dodeljen vašem računaru kada posećujete Internet, na primer neki od naših sajtova ili ciljne stranice. IP adresa vašeg računara može biti upotrebljena da biste videli kako se naš veb-sajt koristi i da bi se sastavile analize i izveštaji sa anonimnim podacima.

Kolačići

Kolačići se koriste na našem veb-sajtu. Kolačiće takođe stavljaju i treće strane kojima smo to omogućili. Takođe, stavljamo i funkcionalne kolačiće koji omogućavaju dobro funkcionisanje veb-sajta.

Kolačiće koristimo za sledeće namene:
- da prilagodimo naše sadržaje interesovanjima posetilaca našeg veb-sajta;
- da generišemo statistiku i steknemo uvid u način na koji posetioci koriste naš veb-sajt i druge kanale za komunikaciju;
- da optimizujemo naše usluge za posetioce u okviru naše grupe;

Politika zadržavanja

Zadržaćemo vaše lične podatke onoliko dugo koliko je potrebno da se pomoću njih ostvare namene određene u ovoj Politici privatnosti ili da se ispune zakonske odredbe.

Pravo na pregledanje, ispravljanje, brisanje i prenosivost podataka

Uvek imate pravo da proverite/pregledate lične podatke koje o vama čuvamo. Ukoliko su ovi podaci netačni, možete nam pomoći da ih ispravimo. Takođe, imate pravo da zatražite da obrišemo vaše lične podatke ili da vam obezbedimo pristup ličnim podacima na nosaču podataka. Zahtevi ove vrste se uvek uvažavaju. Ova prava možete ostvariti tako što ćete na kontakt adresu sajta poslati e-poštu zajedno sa skeniranom kopijom vašeg pasoša i skorašnjim računom za komunalnu uslugu na kojem se nalazi vaše ime i adresa. Svi poslati dokumenti će biti uništeni kada završimo sa obradom vašeg zahteva.

Odjavljivanje

Ako više ne želite da primate informacije/e-poštu od prizejack.rs@silverlines.info, u bilo koje vreme možete otkazati prijavu klikom na link u poruci koju dobijete na mobilnom telefonu i/ili klikom na link u e-pošti koju ste dobili. Kao rezultat, više nećete primati informacije za koje ste možda zainteresovani. Možete jednostavno blokirati mogućnost korišćenja podataka za nas i ustupanje vaših ličnih podataka našim pridruženim kompanijama, sponzorima i partnerima od strane MyPengo Mobile BV Za informacije u vezi sa ovim, pošaljite e-poštu na prizejack.rs@silverlines.info

Bezbednost

Na osnovu prirode naših usluga i usled poverenja koje ljudi moraju imati u MyPengo Mobile BV, preduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacione mere da bismo obezbedili obradu ličnih podataka koja je u skladu sa Opštom regulativom o zaštiti podataka (Regulativa (EU) 2016/679).

Linkovi ka drugim veb-sajtovima.

Na ovom sajtu videćete brojne hiper-linkove ka drugim veb-sajtovima. Mi ne možemo snositi odgovornost za aktivnosti upravljanja podacima ovih organizacija.

Ovlašćenje za lične podatke

Naravno, rado ćemo vam pomoći ako imate prigovor na način obrade vaših ličnih podataka. U skladu sa Aktom o privatnosti, imate pravo da podnesete žalbu instanci Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection po pitanju ovakve obrade ličnih podataka. U vezi sa tim možete kontaktirati Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection

Izmene

Zadržavamo pravo da izmenimo i dopunimo našu izjavu o privatnosti.

Ako imate pitanja, kontaktirajte nas putem prizejack.rs@silverlines.info & Meander 251 6825 MC Arnhem, Holandija Da bismo razrešili sve nedoumice, odgovorićemo vam u roku od 2 radna dana od prijema vaše e-pošte, poziva ili pisma.

Klauzula o odbijanju odgovornosti

Sadržaj ovog sajta ima svu našu pozornost i brižljivo se obrađuje. Međutim, ne možemo garantovati da su prikazane informacije 100% tačne. Ova izjava o privatnosti je modifikovana 23/09/2020.

Contact

Did you read our FAQ(Frequent Asked Questions), and still have questions?

Call us [HOTLINE] or e-mail [SUPPORTEMAIL]