Prize Jack

Każdy subskrybowany użytkownik otrzymuje nieograniczony dostęp do platformy i może cieszyć się treścią na stronie 24/7. Nasi klienci mogą wybierać spośród ponad 70 zabawnych gier. Gwarantujemy przyjazny interfejs użytkownika, brak instalacji - zawartość HTML5 i brak reklam. Ponadto gry na platformie PrizeJack zostały zaprojektowane tak, aby spełnić oczekiwania różnych użytkowników. Oferujemy ponad 7 gatunków gier casual. W ten sposób każdy może znaleźć coś dla siebie. To tylko kilka zalet naszej platformy.

Odkryj najnowsze i najgorętsze gry dostępne online!

Quiz z niesamowitymi nagrodami!

PrizeJack to nie tylko niesamowity portal gier, to także gra QUIZ. Wszyscy subskrybowani użytkownicy mają szansę ubiegać się o wspaniałe nagrody, o ile są subskrybowani. Po udanej subskrypcji każdy użytkownik otrzyma SMS z linkiem do Quizu. Każdego tygodnia użytkownik może odpowiedzieć na 10 pytań (popkultura, muzyka, historia, geografia), każda poprawna odpowiedź daje użytkownikowi 5 punktów. Pod koniec każdego miesiąca (4-tygodniowy okres subskrypcji dla każdego użytkownika) wybieramy użytkownika, który uzyskał najwyższy wynik. Skontaktujemy się ze zwycięzcą, aby wysłać mu zgłoszoną nagrodę.

Regulamin

Regulamin serwisu PrizeJack

Następujące Ogólne Warunki mają zastosowanie do produktów i usług dostarczanych w portalu http://p.prizejack.com/pl3 (zwanych dalej „KONTENTEM”) przez organizatora serwisu: MyPengo Mobile ma swoją siedzibę pod adresem Markerkant 13 10, 1314AN Almere, Holandia jest zarejestrowana pod numerem ewidencyjnym NL807495207B01 (zwanego dalej „Dostawca”). Dostawcy wolno co jakiś czas dokonywać zmian w niniejszych Ogólnych Warunkach bez wcześniejszego zawiadomienia. Oprócz Ogólnych Warunków, jakiekolwiek mające zastosowanie i opublikowane zasady, warunki promocyjne, wytyczne i postanowienia dotyczące usług mają również zastosowanie w odniesieniu do Państwa i Dostawcy, przy korzystaniu z Usług Dostawcy (określonych w niniejszym dokumencie). Wszystkie te wytyczne, zasady, warunki promocyjne i postanowienia będą traktowane jako nieodłączna część niniejszych Ogólnych Warunków. Poprzez korzystanie z Usług Dostawcy, wyrażacie Państwo zgodę na to, iż będą Państwa obowiązywały niniejsze Ogólne Warunki oraz wytyczne, zasady i warunki promocyjne.

Zasady korzystania z serwisu:

1. Nazwa serwisu to "PrizeJack". Każdy użytkownik, który dokonał subskrypcji w serwisie PrizeJack, posiada nielimitowany dostęp do ponad 100 gier 24/7. Portal jest łatwy w nawigacji i posiada kontent html5, którego nie trzeba instalować. Gry w serwisie PrizeJack zostały dobrane tak, aby spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagającym użytkowników.
2. Koszt subskrypcji to 19,99 zł tygodniowo, pierwszy dzień korzystania z serwisu jest bezpłatny.
3. Użytkownik, który dokona aktywacji Serwisu w portalu http://p.prizejack.com/pl3 jest jego użytkownikiem do momentu dezaktywowania danego Serwisu.
4. W celu dezaktywowania Serwisu, należy wysłać SMS o treści PRIZEJACK pod numer 80711 (Operatorzy Orange, Plus, Play) lub PRIZEJACK pod numer 80713 (Operator T-mobile). (SMS bezpłatny).
5. Opłaty za korzystanie z Serwisu PRIZEJACK zostaną doliczone do faktury od Operatora Sieci GSM. Zapłata należności za dostęp do serwisu następuje na podstawie i w terminie wskazanym na fakturze doręczonej Użytkownikowi przez Operatora, zgodnie z zasadami wystawiania Użytkownikowi faktur za usługi telekomunikacyjne w okresach rozliczeniowych. W przypadku Użytkowników korzystających z ofert na kartę (prepaid), zapłata należności za korzystanie z serwisu PRIZEJACK następuje poprzez odliczenie opłaty ze środków przedpłaconych znajdujących się na koncie Użytkownika.
6. Wiadomość dezaktywująca Serwis może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu GSM użytkownika zamawiającego dany Serwis.
7. Koszt nie obejmuje kosztów połączenia WAP, które jest naliczane zgodnie z taryfą danego operatora sieci komórkowej. Połączenie WAP jest konieczne dla pobrania otrzymanych w ramach subskrypcji elementów.
8. Reklamacje dotyczące Serwisu PRIZEJACK należy przesłać na adres poczty email: reklamacje@teleaudio.pl. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, numer telefonu, nazwę serwisu (PrizeJack) oraz przyczynę złożenia reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 10 dni roboczych.

Prywatność

Polityka Prywatności

Na potrzeby świadczonych przez nas usług zapisujemy dane osobowe klientów, uczestników i osób odwiedzających naszą stronę internetową i portal http://p.prizejack.com/pl3. Mypengo Mobile ponosi odpowiedzialność za przechowywanie i przetwarzanie tych danych. Proszę uważnie przeczytać naszą Politykę prywatności. Mypengo Mobile bardzo angażuje się w ochronę prywatności swoich klientów i osób odwiedzających jej strony internetowe. W związku z tym dane osobowe są przez nas starannie przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane. Mypengo Mobile w pełni przestrzega wszystkich postanowień wynikających z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie UE nr 2016/679) oraz innych przepisów prawnych z zakresu ochrony danych. Mypengo Mobile ma swoją siedzibę pod adresem Markerkant 13 10, 1314AN Almere, Holandia i jest zarejestrowana pod numerem ewidencyjnym NL807495207B01.

Dane osobowe

Gdy odwiedzają Państwo naszą(-e) stronę(-y) internetową(-e), rejestrują się Państwo celem wzięcia udziału w jednej z naszych kampanii promocyjnych, korzystania z naszej usługi (mobilnej) lub subskrybowania naszego newslettera bądź też jeżeli korzystają Państwo już z naszych usług, rejestrujemy Państwa dane osobowe wyłącznie po wyrażeniu na to przez Państwa konkretnej i świadomej zgody poprzez potwierdzenie jej przez Państwa w wyraźny i jednoznaczny sposób. Dane osobowe, jakie przechowujemy i przetwarzamy, to: • dane dotyczące rejestracji i wyrejestrowania; • adres e-mail; • numer telefonu; • informacje o Państwa urządzeniu; • adresy IP i znaczniki czasu; • adresy stron odwiedzanych przed wejściem na naszą stronę (tak zwane URL stron przekierowujących); • informacje dobrowolnie podane przez Państwa na naszej stronie.
Wykorzystujemy te dane do następujących celów: • ulepszanie świadczonych przez nas usług; • realizacja ewentualnego udziału w konkursach, promocjach i innych akcjach; • dostarczanie Państwu informacji na temat nowych produktów i usług; • dostarczanie informacji osobom trzecim celem umożliwienia im przekazywania Państwu ofert oraz informacji dodatkowych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że nie wyrazili Państwo zgody na tego rodzaju komunikację.
Państwa dane osobowe (dane do kontaktu) mogą być przekazywane firmom należącym do tej samej grupy co Mypengo Mobile, jak również jej sponsorom i partnerom biznesowym. Strony te mogą także przesyłać Państwu informacje na temat zniżek grupowych i innych ofert. Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak chcą Państwo, byśmy dostarczali Państwu informacje na temat nowych produktów i usług.

Państwa adres e-mail

Państwa adres e-mail może być wykorzystywany do (lepszego) informowania Państwa o różnych rodzajach ofert, cenach, możliwościach zaoszczędzenia i zniżkach grupowych. Państwa adres e-mail może być czasami wykorzystywany również do informowania Państwa o różnego rodzaju kampaniach i ofertach innych firm. Takie kampanie zostają uprzednio starannie wyselekcjonowane.

Numer Państwa telefonu komórkowego

Numer Państwa telefonu (komórkowego) może być wykorzystywany do uruchamiania i oferowania Państwu określonych usług oraz do zawierania i realizowania umów. Jeżeli zaznaczyli Państwo, iż są Państwo tym zainteresowani, możemy także wykorzystywać Państwa numer telefonu komórkowego do komunikacji z Państwem oraz do informowania Państwa o (nowych) produktach i usługach.

Sesje przeglądarki i adres IP

Wykorzystujemy adres IP Państwa komputera. Adres IP to numer automatycznie przypisywany do Państwa komputera podczas korzystania przez Państwa z Internetu, np. z jednej z naszych witryn lub stron docelowych. Adres IP Państwa komputera może posłużyć do sprawdzenia, w jaki sposób korzystano z naszej strony internetowej oraz do sporządzania analiz i raportów zawierających informacje nieumożliwiające identyfikacji.

Privacy Policy

Pliki cookie

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Są one także zapisywane za pośrednictwem stron trzecich, którym to umożliwiamy. Zapisujemy także funkcjonalne pliki cookie pozwalające, by strona internetowa działała w sposób prawidłowy. Pliki cookie wykorzystujemy do następujących celów: • był dopasowywać naszą korespondencję do zainteresowań osób odwiedzających naszą stronę; • by generować ogólne statystyki i uzyskiwać wgląd w sposób korzystania z naszej strony internetowej i innych kanałów komunikacji przez osoby odwiedzające; • by optymalizować nasze usługi dla osób odwiedzających w ramach naszej grupy.

Polityka w zakresie przechowywania danych


Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to nam potrzebne do realizacji naszych celów określonych w niniejszej Polityce prywatności lub by spełniać wymogi prawne.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia oraz możliwość przenoszenia danych


Mają Państwo w dowolnym momencie prawo do sprawdzenia/zweryfikowania Państwa danych osobowych, jakie przechowujemy. Jeżeli informacje te okazałyby się nieprawidłowe, mogą Państwo pomóc nam je skorygować. Mają Państwo także prawo zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie Państwa danych osobowych .. Wniosi prosimy kierować drogą elektrniczną pod adres reklamacje@teleaudio.pl

Browser sessions and IP address


We use the IP address of your computer. This IP address is a number that is automatically assigned to your computer when you visit the Internet, such as one of our sites or landing pages. The IP address of your computer can be used to see how our website has been used and to draw up analyzes and reports with non-identifiable information.

Bezpieczeństwo


W oparciu o charakter naszych usług i zaufanie, jakie użytkownicy muszą żywić wobec firmy Mypengo Mobile, podejmujemy wszystkie stosowne środki techniczne i organizacyjne, by zagwarantować, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zgodny z postanowieniami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie UE nr 2016/679).

Zmiany


Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji naszej Polityki prywatności. W razie pytań proszę kontaktować się z nami przy pomocy adresu reklamacje@teleaudio.pl a także Mypengo Mobile Markerkant 13 10, 1314AN Almere, Holandia. Odpowiemy Państwu celem omówienia wszelkich wątpliwości w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania Państwa wiadomości e-mail, telefonu lub korespondencji.

Zrzeczenie się odpowiedzialności


Przywiązujemy wagę do treści zamieszczonych na tej stronie i zajmujemy się nimi ze starannością. Nie możemy jednakże zagwarantować, iż informacje na niej zawarte są w 100% poprawne. Niniejsza Polityka prywatności została po raz ostatni zaktualizowana 22 maja 2018 r.

Kontakt

Zapoznaj się z treścią regulaminu „Zamów z Orange”
Sprawdź limity dla zakupów „Dodanych do rachunków” u Twojego Operatora tutaj
Orange Polska SA (jako administrator danych usługi „Zamów z Orange”) udostępni informacje o Twoim numerze telefonu i o tym, czy posiadasz uprawnienie dostępu do produktu cyfrowego, podmiotowi pośredniczącemu przy aktywacji produktu u Dostawcy. Czytaj więcej w Informacji o danych osobowych w Orange Polska. Twoja subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona. '; Zapoznaj się z treścią regulaminu Dopisz do rachunku w Plus
Polkomtel Sp. z o.o. (jako administrator danych usługi„ Dopisz do rachunku w Plus”) udostępni informacje o Twoim numerze telefonu i o tym, czy posiadasz uprawnienia dostępu do produktu cyfrowego, podmiotowi pośredniczącemu przy aktywacji produktu u Dostawcy. Czytaj więcej w Informacji o danych osobowych w Polkomtel Sp. z o.o. Twoja subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona. ';