Prize Jack

Elke geabonneerde gebruiker krijgt onbeperkte toegang tot het platform en kan 24/7 genieten van de inhoud op pagina. Onze klanten kunnen kiezen uit meer dan 70 leuke spellen. We garanderen een gebruiksvriendelijke interface, geen HTML5-inhoud voor installatie en geen advertenties. Bovendien zijn games op het PrizeJack-platform ontworpen om te voldoen aan de verwachtingen van de verscheidenheid aan gebruikers. We bieden meer dan 7 genres casual games. Op die manier kan iedereen iets voor zichzelf vinden. Dit zijn slechts enkele voordelen van ons platform.

Discover the newest and hottest games available online!

Quiz with amazing prizes!

PrizeJack is niet alleen een geweldige gameportal, het is ook een QUIZ-game. Alle ingeschreven gebruikers krijgen de kans om geweldige prijzen te claimen zolang ze zijn ingeschreven. Na een succesvol abonnement ontvangt elke gebruiker een sms met een link naar de quiz. Elke week kan de gebruiker 10 vragen beantwoorden (popcultuur, muziek, geschiedenis, geografie), elk correct antwoord geeft gebruiker 5 punten. Aan het einde van elke maand (4 weken abonnementsperiode voor elke gebruiker), zullen we de gebruiker kiezen die de hoogste score heeft behaald. We nemen contact op met de winnaar om hem de geclaimde prijs toe te sturen.

Algemene Voorwaarden

Article 1 – Introductie

1.1. De website op PrizeJack.com (‘Website’) wordt beheerd door My Pengo B.V (‘PrizeJack’, inclusief haar dochterondernemingen en aanverwante organisaties), gevestigd aan Markerkant 1310, 1314AN Almere, Nederland.
1.2. Deze algemene voorwaarden, samen met het 'Privacybeleid' en 'Winnaarselectievoorwaarden' (die samen de 'Algemene voorwaarden' worden genoemd) beschikbaar op de website op PrizeJack.com (de 'Website'), zijn van toepassing gebruik door klanten van de Website en ook van toepassing op en deel uitmaken van alle aanbiedingen voor de digitale en andere diensten die door PrizeJack worden gedaan voor levering via de netwerken van de operator voor mobiele communicatie ('de Operator'), waarvoor de klant een abonnement heeft afgesloten ('Mobiel abonnement'). De digitale en andere diensten die online door PrizeJack worden aangeboden, omvatten games en sms-berichten die worden geleverd via het netwerk van een operator, onder meer door Short Message Services ('SMS'), General Packet Radio Services ('GPRS') en / of Third Generation Services ( '3G') naar de mobiele telefoon van een klant (die samen een 'Bericht' wordt genoemd). De Content Services worden aangeboden als individuele downloads, of, in het geval van een Mobiel Abonnement als een bundel van credits die kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot een bepaald aantal downloads.
1.3. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op een klant zodra deze de Website gebruikt of een Mobiel Abonnement start en dit impliceert dat de klant de Algemene Voorwaarden accepteert en ermee instemt gebonden te zijn.
1.4 PrizeJack kan de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen door de klant hiervan op de hoogte te stellen en / of de gevarieerde Algemene voorwaarden op de Website beschikbaar te stellen. Het voortdurende gebruik van de Website en / of het Mobiele Abonnement door de klant geeft aan dat de klant accepteert en ermee instemt gebonden te zijn aan de gevarieerde Algemene Voorwaarden. Klanten die niet akkoord gaan met de Algemene voorwaarden mogen de website of een mobiel abonnement niet gebruiken.

Article 2– Kosten

2.1. De kosten (‘de kosten’) voor mobiele abonnementen worden door de exploitant in rekening gebracht.

2.2 Er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor elk bericht dat door de klant wordt verzonden of ontvangen, afhankelijk van het type bericht en de overeengekomen voorwaarden van de klant met de betreffende operator. De standaardkosten voor het verzenden van sms-berichten zoals aangegeven door de operator zijn bijvoorbeeld van toepassing op alle sms-berichten die worden verzonden en ontvangen op basis van de Content Service en / of Mobiel Abonnement (en in aanvulling op de kosten die in rekening worden gebracht voor toegang tot de Content Services of onder de Mobiel abonnement).                  Het prijspunt voor de service PrizeJack is 10 EURO per week. Gebruiker ontvangt 5 berichten, elk 2 EURO.

Article 3 – Opzeggen

3.1 De Service kan alleen op deze manieren worden beëindigd:
a) gebruiker stuurt trefwoord STOP naar shortcode 57721
b) gebruiker neemt contact op met onze klantenservice 019038946 of e-mail help@PrizeJack.com
3.2 Het mobiele abonnement van de klant wordt alleen beëindigd als hij of zij een sms ontvangt waarin de beëindiging wordt bevestigd.
3.3 PrizeJack draagt geen aansprakelijkheid, voor zover wettelijk toegestaan, tegenover de klant en / of derden in verband met de beëindiging of annulering van levering van de Service.

Article 4 – Intellectueel eigendom

4.1 Alle rechten, titels en belangen, inclusief auteursrechten, patenten, handelsmerken, tekeningen, modellen en / of andere intellectuele eigendommen in of voor de Services en / of de Website zijn eigendom van PrizeJack (of aan haar gelieerde entiteiten, leveranciers of licentiegevers).
4.2 Tenzij PrizeJack uitdrukkelijk anders vermeldt, is het de klant niet toegestaan ​​om te reproduceren, wijzigen, uitvoeren, overdragen, distribueren, verkopen, gebruiken voor afgeleide producten, wijzigen, kopiëren, weergeven, opnieuw publiceren, licentiëren, communiceren, demonteren, decompileren, omkeren engineeren, downloaden, posten, uitzenden, verzenden, beschikbaar stellen voor het publiek, of op een andere manier gebruik maken van inhoud op de Website of de Services of enig element van het intellectuele eigendom daarin, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PrizeJack voor dit doel.
4.3 De klant vrijwaart hierbij en blijft PrizeJack en zijn directeuren, werknemers, leveranciers en licentiegevers vrijwaren voor alle schade, acties, claims, eisen, aansprakelijkheden en kosten (inclusief juridische kosten) die door hen zijn aangespannen, geleden of opgelopen als gevolg van de schending of niet-naleving door de klant van zijn verplichtingen, toezeggingen of garanties in deze Algemene voorwaarden, met inbegrip van een schending van intellectueel eigendom van PrizeJack of derden, in strijd met de Algemene voorwaarden of anderszins ontstaan van het ongeautoriseerde gebruik van de website of de services.

Article 5 – Aansprakelijkheid

5.1. Gebruik van de Services en de Website is op eigen risico van de klant. Hoewel PrizeJack streeft naar een ongestoorde levering van de Website en Content Services, geeft PrizeJack geen garanties dat de Website of Services zullen voldoen aan de eisen van de klant of dat het downloaden, ontvangen en / of raadplegen van de Website of Services ongestoord of foutloos zal blijven .
5.2 De klant erkent in verband met mobiele telecommunicatiediensten dat de mogelijkheid om een ​​verbinding tot stand te brengen, een verbinding te onderhouden en de kwaliteit van een verbinding niet op elk tijdstip en op dezelfde plaats of voldoende is en dat de Services nadelig kunnen worden beïnvloed of tijdelijk onbeschikbaar worden vanwege interferentie veroorzaakt door fysieke factoren (tunnels, bergen, gebouwen, etc.), aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van de Operator.
5.3 Als de klant niet in staat is om op elk moment ongestoord gebruik te maken van de Services als gevolg van een storing in de toegang tot of het gebruik van een mobiel communicatienetwerk, geeft dit geen recht op een prijsverlaging of een terugbetaling.
5.4 Voor zover wettelijk toegestaan, wijst PrizeJack alle garanties van welke aard dan ook en alle aansprakelijkheid voor schade af, zoals maar niet beperkt tot de infectie of corruptie van de hardware en / of software die door de klant wordt gebruikt, als gevolg van toegang op de Website of het gebruik van de Services, inclusief de gedownloade Services en de hardware en software die nodig is om verbinding te maken. De klant moet zijn eigen maatregelen nemen om dergelijke incidenten te voorkomen
5.5 De ​​inhoud van de website is met de grootste zorg samengesteld. PrizeJack kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard of nauwkeurigheid van die inhoud. PrizeJack is niet aansprakelijk voor fouten, onnauwkeurigheden, misverstanden, vertragingen of onduidelijke overdrachten van bestellingen en verklaringen als gevolg van het gebruik van internet of voor de inhoud op de website.
5.6 De klant mag geen berichten verzenden (of de website gebruiken om berichten, informatie, software, afbeeldingen of andere materialen te verzenden of te plaatsen) die geïnfecteerd en / of corrupt zijn, onwettig, schadelijk, bedreigend, vulgair, vernederend, lasterlijk, hatelijk, of die inbreuk maken op de privacy of die op een andere manier via de Content Service of de Website aanstootgevend zijn,.
5.7 De klant moet minimaal 18 jaar oud zijn om de Services te gebruiken of zich te abonneren op een Mobiel Abonnement. Als de klant niet verantwoordelijk is voor het betalen van de door de operator uitgegeven mobiele telefoonaccount of jonger is dan 18, hebben we toestemming nodig van de partij die de mobiele telefoonaccount betaalt (uw ouders, voogd, werkgever, enz.) Voordat de klant zich kan registreren en / of deelnemen aan de Service of Mobiel Abonnement. Door zich te registreren en / of deel te nemen aan de Service of een Mobiel Abonnement, gaat PrizeJack ervan uit dat de klant de nodige toestemming, instemming of goedkeuring heeft verkregen van de betaler van de mobiele telefoonaccount, voogd, ouders, etc.
5.8 De website kan links of andere verbindingen bevatten naar websites die door andere partijen dan PrizeJack worden beheerd. Het aanbieden van dergelijke links impliceert geen goedkeuring van het materiaal op hen, of enige associatie tussen PrizeJack en hun eigenaren en exploitanten. De links worden uitsluitend voor het gemak aangeboden en elke klant die een link gebruikt, doet dit volledig op eigen risico.
5.9 Het gebruik van de Prizesaints-diensten, de Overeenkomst en de Website zijn onderworpen aan de wetten van het land waarin de campagne plaatsvindt. Als PrizeJack geen rechten of bepalingen van de Algemene voorwaarden uitoefent of afdwingt, betekent dit niet dat afstand wordt gedaan van dergelijke rechten of bepalingen. Als een bepaling van de Algemene voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, komen de partijen er desalniettemin mee overeen dat de rechtbank ernaar moet streven de intentie van de partijen, zoals weergegeven in de bepalingen, ten uitvoer te brengen voor zover toegestaan ​​door de wet en andere bepalingen van de Algemene voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

Article 6 – Data Verwerken

6.1 PrizeJack verzamelt en verwerkt \ bepaalde persoonlijke informatie en verkeersgegevens van de klant.
6.2 PrizeJack verwerkt de gegevens van de klant alleen in overeenstemming met haar Privacybeleid, dat kan worden bekeken en gedownload op de Website. PrizeJack houdt zich hierbij aan de relevante privacywet- en regelgeving. Als een internationaal bedrijf werken PrizeJack en de aan haar gelieerde bedrijven in toenemende mate over de grenzen van een enkel land.

Privacy Policy

Privacy Beleid:


In het licht van onze diensten registreren we persoonlijke gegevens van klanten, deelnemers en bezoekers van onze website (s). Mypengo Mobile is verantwoordelijk voor de opslag en verwerking van deze persoonlijke gegevens. Lees dit privacybeleid aandachtig door.
Mypengo Mobile is zeer betrokken bij de bescherming van de privacy van haar klanten en bezoekers van haar websites. Persoonlijke gegevens worden daarom zorgvuldig door ons opgeslagen, verwerkt en beveiligd. Mypengo Mobile respecteert volledig alle verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) en andere privacywetgeving. Mypengo Mobile is gevestigd aan Markerkant 1310 1314 AN Almere Nederland en geregistreerd onder btw NL NL807495207B01.

Persoonlijke gegevens


Bij het bezoeken van onze website (s) of bij het registreren voor deelname aan een van onze promotiecampagnes, een (mobiele) service of een nieuwsbrief of als u al een deelnemer bent aan onze service, registreren wij uw persoonlijke gegevens alleen nadat u een specifieke en geïnformeerde toestemming daarvoor door middel van een duidelijke bevestigende opt-in.
De persoonlijke gegevens die we opslaan en verwerken zijn:
• registratie- en uitschrijvingsdata;
• e-mail
• telefoonnummer
• informatie over uw apparaat
• IP-adressen en tijdstempels;
• Sites die u heeft geadresseerd voordat u onze site bent binnengegaan (zogenaamde verwijzende URL's);
• Informatie die u vrijwillig op onze site hebt ingevoerd.

We gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:
• om onze diensten te verbeteren;
• om de mogelijke deelname aan wedstrijden, promoties en andere zaken te verwerken;
• om u te voorzien van informatie over nieuwe producten en diensten;
• om informatie aan derden te verstrekken zodat zij u aanbiedingen en extra
kunnen aanbieden • informatie via telefoon en e-mail, tenzij u zich hebt afgemeld voor dit soort communicatie
Uw persoonlijke (contact) gegevens kunnen worden verstrekt aan bedrijven die tot dezelfde groep als Mypengo Mobile behoren, evenals aan haar sponsors en zakelijke partners. Deze partijen kunnen u ook informatie sturen over groepskortingen of andere aanbiedingen. We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang u wilt dat we u voorzien van informatie over nieuwe producten en diensten.

Uw e-mailadres


Uw e-mailadres kan worden gebruikt om u (beter) te informeren over verschillende soorten aanbiedingen, prijzen, besparingen en groepskortingen. Uw e-mailadres kan soms ook worden gebruikt om u te informeren over verschillende soorten campagnes en aanbiedingen van andere bedrijven. Dergelijke bedrijven zijn van tevoren zorgvuldig geselecteerd.

Uw mobiele telefoonnummer


Uw (mobiele) telefoonnummer kan worden gebruikt om bepaalde diensten te initiëren en aan te bieden en om overeenkomsten te sluiten en uit te voeren. Als u hebt aangegeven dat u geïnteresseerd bent, kunnen we uw mobiele telefoonnummer ook gebruiken om met u te communiceren en u op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten.

Browser-sessies en IP-adres


We gebruiken het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegewezen wanneer u internet bezoekt, zoals een van onze sites of bestemmingspagina's. Het IP-adres van uw computer kan worden gebruikt om te zien hoe onze website is gebruikt en om analyses en rapporten met niet-identificeerbare informatie op te stellen.

Cookies


Cookies worden op onze website gebruikt. Cookies worden ook geplaatst via derden die door ons zijn ingeschakeld. We plaatsen ook functionele cookies die zorgen voor een goed functionerende website. We gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:
- om onze correspondentie af te stemmen op de interesses van bezoekers van onze website
- om algemene statistieken te genereren en inzicht te krijgen in hoe onze website en andere communicatie
kanalen worden gebruikt door bezoekers;
- om onze diensten voor onze bezoekers binnen onze groep te optimaliseren;

Bewaarbeleid


We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang we deze nodig hebben om onze doeleinden te vervullen zoals uiteengezet in dit privacybeleid of om te voldoen aan de wet.

Recht op inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraagbaarheid


U hebt altijd het recht om de persoonlijke gegevens die wij van u bewaren te controleren / inspecteren. Als deze informatie mogelijk onjuist is, kunt u ons helpen deze te corrigeren. U hebt ook het recht om ons te vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen of om uw persoonlijke gegevens voor u beschikbaar te stellen op een gegevensdrager. Aanvragen hiervoor worden altijd gehonoreerd. U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het contactadres op de site, vergezeld van een gescande kopie van uw paspoort en een recente energierekening met uw naam en adres. Alle verstrekte documenten worden vernietigd nadat we uw verzoek hebben verwerkt. Stuur een e-mail naar dpo@MypengoMobile.com om een ​​kopie van de gegevens aan te vragen

Uitloggen

Als u niet langer informatie / e-mails van help@prizejack.com wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door op de link in het bericht op uw mobiele telefoon te klikken en / of door op de link in de e- te klikken mail die u heeft ontvangen. Als gevolg hiervan ontvangt u niet langer informatie waarin u mogelijk bent geïnteresseerd.
U kunt het gebruik door ons en de verstrekking van uw persoonlijke gegevens aan onze zusterbedrijven, sponsors en partners door Mypengo Mobile eenvoudig blokkeren om hierover te informeren door een e-mail te sturen naar dpo@MypengoMobile.com

Beveiliging


Op basis van de aard van onze diensten en het vertrouwen dat mensen moeten hebben in Mypengo Mobile, nemen we alle passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016) / 679).

Links naar andere websites.
Op deze site ziet u een aantal hyperlinks naar andere websites. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gegevensbeheeractiviteiten van deze organisaties.

Autoriteit Persoonsgegevens

Uiteraard helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Volgens de Privacywet hebt u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij het kantoor van de Information Commissioner tegen deze verwerking van persoonsgegevens. U kunt daarvoor contact opnemen met het kantoor van de informatiecommissaris.

Modificaties


We behouden ons het recht voor om onze privacyverklaring te wijzigen en aan te passen. Neem bij vragen contact met ons op via help@prizejack.com of Markerkant 1310 1314 AN Almere Nederland. Wij zullen op u reageren om eventuele problemen binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw e-mail, telefoontje of correspondentie te bespreken.

Disclaimer

De inhoud van deze site heeft onze aandacht en wordt zorgvuldig behandeld. We kunnen echter niet garanderen dat de getoonde informatie 100% correct is. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2018

Contact

Hebt u onze veelgestelde vragen (veelgestelde vragen) gelezen en nog steeds vragen?

          

Bel ons 01800948252 of e-mail help@prizejack.com